ماه: سپتامبر 2022

مشخصات ردیاب AKS اورجینال
جت اسکن 16 سنسور
وگا دی اس VEGA DS
ایمیجر اسکورپیون 7000
دستگاه فلزیاب STORM V.8.0
Eagle Lx 3000
دستگاه فلزیاب گلدن اسکوورپیون
اسکنر فلزیاب 4500 OKM exp
دیپ مستر ایکس 7
فلزیاب مورگان ۲۰۰۰۰