ماه: دسامبر 2022

دستگاه فلزیاب لورنز x5
اسکنر لوگان
فلزیاب ایگل EAGLE LX 3000
فلزیاب تصویری Jeosonar
ردیاب دی اف کرون
نقطه زن بوستر
فلزیاب Makro Gold Kruzer
فلزیاب Ace 150
فلزیاب رورگلد Rover Gold 
بی ار رویال آنالیزر بیسیک