فلزیاب روور سی 2
فلزیاب جی پی آر مالا (کبری)
دستگاه T6
فلزیاب GPX 5000
فلزیاب ایمپکت IMPACT
فلزیاب المانتال سوپر
دستگاه فلزیاب دیپ هانتر Deephunter
ردیاب مکزیکی AKS
فلزیاب تصویری وگا Vega GS
دستگاه ردیاب گراویتاتور